Ανθοστήλη κλασική μεσυρτάρι από καρυδιά G-147552

220.00 190.00